Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart clock clock
iGENEA
Persoonlijk advies

Wij staan altijd voor u klaar! Neem contact met ons op via e-mail of Whatsapp.

Als u wilt dat wij u terugbellen, vul dan uw telefoonnummer in en hoe u te bereiken bent. Wij bellen u graag voor een persoonlijk gesprek.

info@igenea.com WhatsApp

Genealogie en DNA genealogie - de belangrijkste in het kort

9 van de 10 genealogen kiezen voor iGENEA voor genetische genealogie

Genealogie, een reis naar het verleden die ons verbindt met de wortels van onze stamboom, heeft de laatste jaren een belangrijke impuls gekregen door DNA genealogie. Het decoderen van onze genetische blauwdrukken stelt ons in staat om veel verder te kijken dan de traditionele onderzoeksmethoden en directe verbanden te leggen met onze voorouders.

DNA genealogie is gebaseerd op de analyse van specifieke delen van het DNA die van generatie op generatie worden doorgegeven. Deze delen kunnen ons vertellen uit welke delen van de wereld onze voorouders kwamen en ons in contact brengen met verre verwanten waar we misschien nog nooit van hebben gehoord.

Er zijn drie hoofdtypen DNA-tests die worden gebruikt bij genealogisch onderzoek: Autosomale DNA-tests, mitochondriale DNA-tests (mtDNA) en Y-chromosoomtests. De autosomale test analyseert chromosomen die afkomstig zijn van beide ouders en kan zowel vaderlijke als moederlijke lijnen traceren. Deze test is vooral nuttig voor het vinden van verwanten tot vijf of zes generaties terug.

Het mtDNA daarentegen volgt de moederlijke lijn en wordt alleen doorgegeven van moeder op kind. Omdat dit DNA in de loop der tijd weinig verandert, kan het diep in het verleden kijken en informatie geven over de afkomst van de moeder. De Y-chromosoomtest volgt de vaderlijke lijn en is alleen van toepassing op mannen, omdat alleen zij het Y-chromosoom bezitten. Het kan aanwijzingen geven over de oorsprong van de familienaam en de bewegingen van de mannelijke voorouders.

Een van de meest fascinerende aspecten van DNA-genealogie is de ontdekking van migratiepatronen. Door DNA te analyseren kunnen onderzoekers de paden van onze voorouders over de continenten traceren. Dit biedt niet alleen inzicht in de individuele familiegeschiedenis, maar ook in de collectieve geschiedenis van de mensheid.

Een ander belangrijk voordeel is de mogelijkheid om verloren of onbekende relaties bloot te leggen. Veel mensen hebben door DNA-testen verre familieleden gevonden waarvan ze het bestaan niet wisten. Dit kan vooral waardevol zijn voor geadopteerden of mensen die op zoek zijn naar hun biologische familie.

Zelfs voor ervaren genealogen kan een DNA-genealogietest nuttig zijn. Kerkregisters en andere documenten die nodig zijn voor genealogisch onderzoek zijn niet altijd foutloos en volledig uitgegeven. Oorlogen, onrust of natuurrampen hebben er in talloze gevallen toe geleid dat dergelijke documenten helemaal niet meer beschikbaar waren. In vroegere tijden werden dergelijke documenten niet aangemaakt en was het onmogelijk om familierelaties uit die tijd te achterhalen. Natuurlijk zijn er ook zorgen over DNA genealogie. Gegevensbescherming en privacykwesties zijn bijzonder relevant op dit gebied. iGENEA heeft daarom strikte maatregelen genomen om de integriteit en veiligheid van de door ons verzamelde monsters te waarborgen. Een essentiële stap in dit proces is de strikte scheiding van speekselmonsters en persoonlijke gegevens. Wanneer een monster ons laboratorium bereikt, is het al gepseudonimiseerd, wat betekent dat het wordt vertegenwoordigd door een unieke code die geen directe verwijzing heeft naar de persoonlijke gegevens van de cliënt. Dit zorgt ervoor dat de laboratoriumprofessionals die de monsters analyseren op geen enkel moment toegang hebben tot de identiteit van de persoon. Deze strikte scheiding van genetische en persoonlijke gegevens is een hoeksteen van ons gegevensbeschermingsbeleid. Hierdoor kunnen we waardevolle genetische informatie leveren zonder de vertrouwelijkheid en veiligheid van onze klanten in gevaar te brengen. Klanten kunnen erop vertrouwen dat hun gegevens bij ons in veilige handen zijn en worden behandeld met de hoogste mate van integriteit en professionaliteit.

DNA genealogie heeft de potentie om het begrip van iemands voorouders ingrijpend te veranderen. Het biedt een uniek perspectief op de geschiedenis van onze voorouders en stelt ons in staat om onze band met het verleden te ervaren op een manier die niet mogelijk was met traditionele genealogische methoden. Het is een krachtig hulpmiddel dat ons helpt de puzzelstukjes van onze afstamming in elkaar te passen en onze plaats in het grote verhaal van de mensheid te herkennen.

Dit is hoe de DNA-oorspronganalyse werkt

Eén salivamonster is voldoende om uw DNA te verkrijgen. De Steekproefcollectie is eenvoudig en pijnloos en kan thuis worden uitgevoerd. Gebruik de meegeleverde enveloppe om de monsters op te sturen.

Testkit bestellen
Testkit
monsters nemen

zeer eenvoudig en pijnloos thuis

Sturen van monsters

met de bijgevoegde enveloppe

uitkomst

online na ca. 6-8 weken

Analyse van je oorsprong
-10%