Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Osobiste porady

Phone:0041 43 817 13 91

info@igenea.com WhatsApp

Analiza pochodzenia: skąd pochodzę?

Analiza pochodzenia DNA za pomocą iGENEA

Analiza pochodzenia iGENEA pozwala na zbadanie pochodzenia przy użyciu prostej próbki śliny. Twój rdzenny naród i region pochodzenia zostaną określone. Test obejmuje również nieograniczony dostęp do największej na świecie bazy danych analizy pochodzenia DNA. Znajdziesz tam nieznanych wcześniej krewnych i weźmiesz udział w różnych projektach, aby dokładniej poznać swoje pochodzenie.

Jak jest interpretowane moje pochodzenie genetyczne?

Porównanie mitochondrialnego DNA (mtDNA) i DNA chromosomu Y u ludzi z różnych grup ludności daje nam wyobrażenie, kiedy i gdzie te grupy poruszały się po ziemi w migracjach ludów. Mutacje genetyczne oznaczają nie tylko pojedyncze rodziny, ale także całe grupy ludności. Badając częstotliwość lub występowanie pewnych mutacji, złożone drzewo genealogiczne naszej ludzkości można podzielić na poszczególne gałęzie.

Zamówić analizę mojego pochodzenia
z EUR 179

Jeżeli dana grupa ludności wyrusza w dalszą migrację lub żyje w izolacji geograficznej przez długi czas - tzn. nie ma wymiany genetycznej z innymi grupami - rozwijają się jej własne wzorce mutacji. Jeśli pewne wzorce są wspólne dla kilku narodów, to są one powiązane. Niektóre wzory występują tylko u niektórych ludów, dzięki czemu można udowodnić pochodzenie od tych ludów.

Raporty prasowe na temat analiz pochodzenia iGENEA

iGENEA prowadzi dochodzenia w sprawie rdzennej ludności.

Starożytne plemiona oznacza ludy z czasów starożytnych, które nie tylko określają się poprzez swój język, kulturę i historię, ale także posiadają własne profile DNA. W analizie pochodzenia z iGENEA, oryginalni ludzie będą określeni przy pomocy twojej haplogrupy i twojego profilu genetycznego. Wynik odnosi się w przybliżeniu do okresu między 900 r. p.n.e. a 900 r. n.e.

Tak działa analiza pochodzenia DNA

Jedna próbka salivy jest wystarczająca do uzyskania Twojego DNA. Próbkowa kolekcja jest prosta i bezbolesna i może być wykonywana w domu. Do przesłania próbek należy użyć koperty dołączonej do zestawu do pobierania próbek.

Zamówić zestaw testowy:

telefonicznie, e-mail lub na stronie internetowej

Pobierz zestaw testowy:

Dostawa trwa kilka dni.

pobrać próbki:

bardzo proste i bezbolesne w domu.

Wysyłanie próbek:

z załączoną kopertą

skutek:

online po ok. 6-8 tygodniach

Lars Mc Murray, Niemcy (niemiecki)

\"iGENEA daje ci możliwość bycia częścią historii, o której zazwyczaj czytasz tylko w książkach.\"

więcej o tej historii

Ralf Moritz, Genealog z Dolnej Saksonii, Niemcy

\"Moje pochodzenie klanu Morisona sięga czasów wikingów.\"

więcej o tej historii

Zamówienie analizy pochodzenia iGENEA

Zamówić analizę mojego pochodzenia
z EUR 179