Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Osobiste porady

Phone:0041 43 817 13 91

info@igenea.com WhatsApp

Badania Genealogiczne

9 z 10 genealogów wybiera iGENEA do genealogii genetycznej.

iGENEA oferuje różne narzędzia do badań genealogicznych. Dzięki naszym testom DNA możesz nie tylko znaleźć krewnych na całym świecie, ale również możesz użyć nazwiska lub projektu regionalnego, aby porównać poszczególne gałęzie drzewa genealogicznego i odkryć rozmieszczenie geograficzne i pochodzenie Twojej rodziny.

Test genealogiczny DNA może być również pomocny dla doświadczonych genealogów. Dokumentacja kościelna i inne dokumenty wykorzystywane do badań drzew genealogicznych nie zawsze były wydawane prawidłowo i całkowicie. Wojny, niepokoje i klęski żywiołowe w niezliczonych przypadkach doprowadziły do zaprzestania prowadzenia takich rejestrów. Wcześniej takie dokumenty nie były jeszcze produkowane i do tej pory nie można było prześledzić relacji rodzinnych.

Tutaj, test genealogiczny DNA może pomóc: Porównując różnych ludzi, możesz sprawdzić ich związek. W ten sposób można połączyć różne gałęzie drzewa genealogicznego, potwierdzić lub obalić założenia i legendy rodzinne, a także przeniknąć przez wieki dzięki badaniom, z których nie zachowały się żadne pisemne zapisy.

Z iGENEA możesz znaleźć "kuzynów genetycznych", czyli ludzi, którzy dzielą z Tobą wspólnych przodków. Nasza baza danych - największa na świecie - obejmuje ponad 700 000 osób. Genetyczne pokrewieństwo można znaleźć zarówno dla bliskich krewnych, jak i dla tych, z którymi dzielisz wspólnego przodka wiele wieków temu.

Tak działa analiza pochodzenia DNA

Jedna próbka salivy jest wystarczająca do uzyskania Twojego DNA. Próbkowa kolekcja jest prosta i bezbolesna i może być wykonywana w domu. Do przesłania próbek należy użyć koperty dołączonej do zestawu do pobierania próbek.

Zamówić zestaw testowy:

telefonicznie, e-mail lub na stronie internetowej

Pobierz zestaw testowy:

Dostawa trwa kilka dni.

pobrać próbki:

bardzo proste i bezbolesne w domu.

Wysyłanie próbek:

z załączoną kopertą

skutek:

na piśmie i online po ok. 6-8 tygodniach.

Ralf Moritz, Genealog z Dolnej Saksonii, Niemcy

"W ciągu miesiąca dowiedziałem się, że moje oryginalne szkockie imię to Morison."

więcej o tej historii

Dieter Finkhäuser, Hobby-Genealogi z Niemiec

"Dla mnie była to jedyna szansa na znalezienie drogi do XVII wieku."

więcej o tej historii

Zamówienie analizy pochodzenia iGENEA

Zamówić analizę mojego pochodzenia
z EUR 179