Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Osobiste porady

Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji! Proszę się z nami skontaktować poprzez e-mail lub Whatsapp.

Jeżeli chce Pan, abyśmy do Pana oddzwonili, proszę podać swój numer telefonu i sposób, w jaki można się z Panem skontaktować. Chętnie zadzwonimy do Państwa na osobistą konsultację.

info@igenea.com WhatsApp

Projekt Asbill Nazwisko projektu

Opis:

Ta grupa szuka możliwych połączeń pomiędzy nazwami Asbill, Azbill, Asbell, Asbel, Ashbyll lub Aswell. Jest otwarty dla każdego mężczyzny z bezpośrednim dziedzictwem przodków Asbill/Azbill/Asbell/Asbel/Ashbyll/lub Aswell. Celem tego projektu dotyczącego nazwiska jest pomoc w identyfikacji kilku linii ASBILL/et al immigrant przodków, jak również zdefiniowanie pochodzenia/przodków późniejszych ASBILL/et al przylotów.

uczestnicy:

24

Inne nazwy w projekcie

Asbel, Asbell, Asbill, Asbille, Ashbyll, Aswell, Azbell, Azbill, Azwell

Dołącz do projektu o nazwie Asbill last name

Jeśli chcesz dołączyć do projektu o nazwie Asbill last name, wówczas zamówić żądany test tutaj.

Zamówić analizę mojego pochodzenia
z EUR 179