Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Osobiste porady

Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji! Proszę się z nami skontaktować poprzez e-mail lub Whatsapp.

Jeżeli chce Pan, abyśmy do Pana oddzwonili, proszę podać swój numer telefonu i sposób, w jaki można się z Panem skontaktować. Chętnie zadzwonimy do Państwa na osobistą konsultację.

info@igenea.com WhatsApp

Projekt Oliveira Nazwisko projektu

Opis:

Projekt rodzinny Oliveira ma na celu znalezienie wspólnego dziedzictwa poprzez dzielenie się informacjami i testowanie DNA. Wszelkie warianty pisowni są mile widziane. Ze względu na fakt, że nazwiska w rodzinach pochodzenia iberyjskiego są często dziedziczone matrilinealnie, wyniki mtDNA również zostaną uwzględnione w tym projekcie. Projekt rodzinny Oliveira ma na celu znalezienie wspólnych przodków poprzez wymianę informacji i testowanie DNA. Wszelkie zmiany dotyczące nazwiska są mile widziane. Ze względu na fakt, że rodziny pochodzenia iberyjskiego często dziedziczą nazwiska po linii żeńskiej, wyniki mitochondrialnego DNA również zostaną uwzględnione w tym projekcie.

uczestnicy:

49

Inne nazwy w projekcie

Oliveira, Olivera

Dołącz do projektu o nazwie Oliveira last name

Jeśli chcesz dołączyć do projektu o nazwie Oliveira last name, wówczas zamówić żądany test tutaj.

Zamówić analizę mojego pochodzenia
z EUR 179