Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Osobiste porady

Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji! Proszę się z nami skontaktować poprzez e-mail lub Whatsapp.

Jeżeli chce Pan, abyśmy do Pana oddzwonili, proszę podać swój numer telefonu i sposób, w jaki można się z Panem skontaktować. Chętnie zadzwonimy do Państwa na osobistą konsultację.

info@igenea.com WhatsApp

Projekt Toler_2(Virginia) Nazwisko projektu

Opis:

Projekt Toler 2 DNA przyjmuje wszelkie Toler, Towler i Toller, zwłaszcza te, które sięgają Virginii i Zachodniej Virginii. Projekt Toler_2 DNA rozpoczął się w 2006 roku w celu odkrycia i nawiązania relacji pomiędzy różnymi Tolerami. W ramach projektu trwają prace nad ustanowieniem relacji pomiędzy liniami Toler/Towler/Toller w Wirginii i Zachodniej Wirginii. Do tej pory projekt ma 3 głównych patriarchów, z których wszyscy udowodnili, że są ze sobą powiązani poprzez dopasowanie DNA swoich przodków:

uczestnicy:

6

Inne nazwy w projekcie

Toler, Toller, Towler

Dołącz do projektu o nazwie Toler_2(Virginia) last name

Jeśli chcesz dołączyć do projektu o nazwie Toler_2(Virginia) last name, wówczas zamówić żądany test tutaj.

Zamówić analizę mojego pochodzenia
z EUR 179