Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Osobiste porady

Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji! Proszę się z nami skontaktować poprzez e-mail lub Whatsapp.

Jeżeli chce Pan, abyśmy do Pana oddzwonili, proszę podać swój numer telefonu i sposób, w jaki można się z Panem skontaktować. Chętnie zadzwonimy do Państwa na osobistą konsultację.

info@igenea.com WhatsApp

Projekt VANTUYL Nazwisko projektu

Opis:

Van Tuyl [Tyle, Tile, Tuijl, Tuyle itd.] Projekt ten wygenerował haplotyp Y-STR i Y-SNP dla najnowszego wspólnego przodka trzech członków projektu wywodzących się z rodziny Van Tuyl z regionu Bommelerward w Holandii. Potomkowie ci mieszkają w Holandii i Ameryce Północnej. Każdy, kto jest podejrzany o powiązanie linii męskiej z rodziną Van Tuyl jest mile widziany, aby przyłączyć się do projektu. Pomiar 37-locków Y-STR jest wystarczający. Używaj zestawu 67-lockowego dla zwiększenia dokładności.

uczestnicy:

23

Inne nazwy w projekcie

VAN TILE, VAN TUIJL, VAN TUYL, VAN TUYLE, VAN TUYLL, VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN, VAN TYLE

Dołącz do projektu o nazwie VANTUYL last name

Jeśli chcesz dołączyć do projektu o nazwie VANTUYL last name, wówczas zamówić żądany test tutaj.

Zamówić analizę mojego pochodzenia
z EUR 179