Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Osobiste porady

Phone:0041 43 817 13 91

info@igenea.com WhatsApp

Projekt Zaborowski Nazwisko projektu

Opis:

Cele: Zidentyfikuj innych, którzy są spokrewnieni i określ lokalizacje nazwiska do dalszych badań. Projekt ten jest otwarty dla każdego Y-DNA 12, 25, 35 lub 67 markerów. Ten projekt jest otwarty na darowizny. Ponieważ niektórym kuzynom Zaborowskiego trudno jest płacić za zestawy DNA, darowizny w wysokości 25 dolarów i więcej byłyby bardzo cenione i zostałyby dodane do ogólnego funduszu charytatywnego tego projektu. Aby wnieść wkład do funduszu ogólnego na ten projekt, należy wysłać następujący link: http://www.familytreedna.com/contribution.html

uczestnicy:

3

Inne nazwy w projekcie

Sabroske, Zaborowski, Zaborowsky, Zabrowsky

Dołącz do projektu o nazwie Zaborowski last name

Jeśli chcesz dołączyć do projektu o nazwie Zaborowski last name, wówczas zamówić żądany test tutaj.

Zamówić analizę mojego pochodzenia
z EUR 169