Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Osobiste porady

Phone:0041 43 817 13 91

info@igenea.com WhatsApp

Projekt Zahradnicek Nazwisko projektu

Opis:

Projekt rodzinny Zahradnicek jest otwarty dla wszystkich, którzy są zainteresowani wspólną pracą nad odnalezieniem swojego przodka poprzez dzielenie się informacjami i testowanie DNA. Uczestnictwo jest okazją do odkrycia informacji, które nie zostały podane w dokumentacji papierowej, co pomoże w badaniu historii Twojej rodziny. Odkryjemy również, które drzewa genealogiczne są spokrewnione. W miarę postępów projektu, wyniki dla różnych drzew genealogicznych dostarczą informacji na temat ewolucji nazwiska.

uczestnicy:

1

Inne nazwy w projekcie

Zahradnicek, Zahradniczek

Dołącz do projektu o nazwie Zahradnicek last name

Jeśli chcesz dołączyć do projektu o nazwie Zahradnicek last name, wówczas zamówić żądany test tutaj.

Zamówić analizę mojego pochodzenia
z EUR 169