Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Osobiste porady

Phone:0041 43 817 13 91

info@igenea.com WhatsApp

Projekt Zavala Nazwisko projektu

Opis:

Projekt Rodzina Zavala jest otwarty dla wszystkich, którzy są zainteresowani współpracą w poszukiwaniu wspólnego dziedzictwa poprzez dzielenie się informacjami i testowanie DNA.

uczestnicy:

2

Inne nazwy w projekcie

Zavala

Dołącz do projektu o nazwie Zavala last name

Jeśli chcesz dołączyć do projektu o nazwie Zavala last name, wówczas zamówić żądany test tutaj.

Zamówić analizę mojego pochodzenia
z EUR 169