Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart clock clock
iGENEA
Osobiste porady

Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji! Proszę się z nami skontaktować poprzez e-mail lub Whatsapp.

Jeżeli chce Pan, abyśmy do Pana oddzwonili, proszę podać swój numer telefonu i sposób, w jaki można się z Panem skontaktować. Chętnie zadzwonimy do Państwa na osobistą konsultację.

info@igenea.com WhatsApp

Profil DNA Birgera Jarla

Czy jesteś spokrewniony z założycielem Sztokholmu?

Odkryj możliwe powiązania rodzinne ze szwedzkim mężem stanu, a także porównaj się z wieloma innymi sławnymi osobami!

DNA jarla Szwecji

Birger Jarl był decydującą postacią w późnośredniowiecznej Szwecji, której osiągnięcia do dziś mają wpływ na szwedzkie dziedzictwo. Niniejszy tekst daje głębszy wgląd w życie i pracę Birgera Jarla, biorąc pod uwagę wiedzę genealogiczną i zawarte w niej haplogrupy.

Birger Jarl urodził się około roku 1210. Jego rodzicami byli Ingeborg Eriksdotter ze Szwecji i Jarl Magnusson z Bjälbo. Birger jest tradycyjnie uważany za założyciela Sztokholmu i jest znany ze swojej znaczącej roli w konsolidacji Szwecji. Birger był jednym z najpotężniejszych ludzi w Szwecji i często uważany jest za założyciela szwedzkiego państwa narodowego.

W linii genealogicznej Birger Jarl i jego potomkowie należą do haplogrupy I1, która występuje głównie w Europie Północnej, zwłaszcza w Skandynawii. Markery genetyczne tej konkretnej haplogrupy sięgają głęboko w przeszłość, a niektóre z najstarszych śladów sięgają kultury megalitycznej w okresie neolitu. Przynależność do tej haplogrupy wzmacnia zatem historyczne zapisy i relacje Birgera i jego rodziny.

Birger Jarl został faktycznym władcą Szwecji po śmierci króla Eryka XI w 1250 r. i nadał sobie tytuł Jarla (księcia) - stąd jego imię. Pomimo braku formalnej władzy królewskiej, wykazał się wysokim stopniem sprawowania władzy i silnie wpłynął na szwedzką politykę i społeczeństwo.

Jedną z najważniejszych spuścizn Birgera jest tak zwana "Ustawa dla Fryksdaler", która znacząco przyczyniła się do promocji cywilizacji i ochrony szwedzkiego społeczeństwa. Ustawa ta zapewniała kobietom ochronę przed brutalnymi mężami i dawała im prawo do zakończenia małżeństwa w przypadku przemocy domowej. Był to radykalny krok naprzód, zwłaszcza w ówczesnym środowisku społecznym i politycznym, i położył podwaliny pod późniejszy status Szwecji jako pioniera praw kobiet w świecie zachodnim.

Najważniejszym osiągnięciem Birgera było jednak zjednoczenie Szwecji. Pomógł on stworzyć stabilne środowisko polityczne, chroniąc kraj przed zagranicznymi atakami i konsolidując różne szwedzkie terytoria. Rola Birgera Jarla w założeniu Sztokholmu jest często uważana za jego najważniejszy wkład w szwedzką historię, ponieważ miasto stało się stolicą Szwecji.

Birger Jarl zmarł w 1266 roku, a jego synowie i potomkowie kontynuowali jego dziedzictwo i odegrali kluczową rolę w rozwoju Szwecji. Wśród jego najsłynniejszych potomków są Magnus Ladulås i Birger Magnusson, którzy odegrali ważną rolę w historii Szwecji.

Genealogia i haplogrupa Birgera Jarla oraz jego historyczna rola w Szwecji są mocnym świadectwem jego znaczenia. Nie ma wątpliwości, że jego umiejętności polityczne, osiągnięcia i potomkowie mieli dramatyczny wpływ na kształtowanie szwedzkiego państwa narodowego, a jego wpływ jest nadal odczuwalny w szwedzkiej kulturze i historii.

Birger Jarl należał do haplogrupy I-M170 w linii ojcowskiej.

Zamów test DNA

Profile DNA innych sławnych ludzi

Albert Einstein Elvis Presley Che Guevara Eva Longoria Bono Wszyscy sławni ludzie

Pytania i odpowiedzi dotyczące testu DNA

Jak długo trwa analiza pochodzenia DNA?

Po otrzymaniu próbek, zazwyczaj trwa to 6 tygodni, zanim pierwsze wyniki będą dostępne. W zależności od badania, wynik może być już kompletny lub mogą nastąpić dalsze badania.

Jak mogę zamówić analizę pochodzenia DNA dla kogoś innego?

Jeśli chcesz zamówić i zapłacić za zestaw testowy dla kogoś online, wpisz adres drugiej osoby w polu komentarza, jeśli chcesz, abyśmy wysłali zestaw testowy bezpośrednio do tej osoby. Zamówienie można również złożyć telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Tak działa analiza pochodzenia DNA

Jedna próbka salivy jest wystarczająca do uzyskania Twojego DNA. Próbkowa kolekcja jest prosta i bezbolesna i może być wykonywana w domu. Do przesłania próbek należy użyć koperty dołączonej do zestawu do pobierania próbek.

Zamówić zestaw testowy
Pobierz zestaw testowy
pobrać próbki

bardzo proste i bezbolesne w domu.

Wysyłanie próbek

z załączoną kopertą

skutek

online po ok. 6-8 tygodniach

Analiza pochodzenia
-10%