Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart clock clock
iGENEA
Osobiste porady

Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji! Proszę się z nami skontaktować poprzez e-mail lub Whatsapp.

Jeżeli chce Pan, abyśmy do Pana oddzwonili, proszę podać swój numer telefonu i sposób, w jaki można się z Panem skontaktować. Chętnie zadzwonimy do Państwa na osobistą konsultację.

info@igenea.com WhatsApp

Profil DNA Giedyminidów

Czy jesteś spokrewniony z Giedyminowiczami?

Odkryj możliwe powiązania rodzinne z Giedyminowiczami, a także porównaj się z wieloma innymi sławnymi osobami!

DNA Giedyminidów

Giedyminowicze stanowią znaczącą dynastię w historii Europy Wschodniej. Pierwotnie Litwini, rozprzestrzenili swoje rządy na dużą część Europy Wschodniej w XIV i XV wieku, pozostawiając trwały ślad na terytoriach współczesnych państw Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Łotwy, Polski i Mołdawii.

Dynastia Giedyminowiczów wywodzi swoją nazwę od wielkiego księcia litewskiego Giedymina, który rządził od około 1315 roku do swojej śmierci w 1341 roku. Jest on uważany za jednego z najważniejszych władców średniowiecznej Litwy. Za jego panowania Wielkie Księstwo Litewskie osiągnęło swój największy zasięg i posiadało unię bałtyckich i słowiańskich terytoriów dzisiejszej Białorusi i Ukrainy.

Pod rządami Giedyminowiczów powstało kilka linii bocznych, w tym rody Jagiellonów w Polsce i na Litwie, wywodzące się od Witolda Wielkiego, ród Trubieckich w Rosji oraz rody Radziwiłłów i Sapiehów na Litwie i w Polsce, wszystkie wywodzące się od Kęstutisa.

Giedyminowicze odegrali wiodącą rolę w chrystianizacji krajów bałtyckich. Podczas gdy większość ludów bałtyckich przeszła na chrześcijaństwo już w XIII wieku, Litwini pozostali poganami aż do XIV wieku. Gaj, znany również jako najmłodszy syn Giedymina, przeprowadził ostateczną chrystianizację Litwy w 1387 r., prawie 50 lat po śmierci ojca.

Dynastia Giedyminowiczów zakończyła się wraz z Zygmuntem II. August, ostatni męski przedstawiciel rodu Jagiellonów i Giedyminowiczów, który zmarł w 1572 roku. Pamięć o Giedyminowiczach pozostała jednak żywa. W kolejnych stuleciach to głównie rody Radziwiłłów, Sapiehów i Trubetzków zachowały i kontynuowały dziedzictwo dynastii.

Podsumowując, Giedyminowicze odegrali decydującą rolę w Europie Wschodniej w czasach swojej świetności. Zjednoczyli różne ludy i kultury pod swoimi rządami i zdecydowanie ukształtowali historię regionu na pokolenia.

Giedyminowie należą do haplogrupy N-M231 w linii ojcowskiej.

Zamów test DNA

Profile DNA innych sławnych ludzi

Albert Einstein Elvis Presley Che Guevara Eva Longoria Bono Wszyscy sławni ludzie

Pytania i odpowiedzi dotyczące testu DNA

Jak długo trwa analiza pochodzenia DNA?

Po otrzymaniu próbek, zazwyczaj trwa to 6 tygodni, zanim pierwsze wyniki będą dostępne. W zależności od badania, wynik może być już kompletny lub mogą nastąpić dalsze badania.

Jak mogę zamówić analizę pochodzenia DNA dla kogoś innego?

Jeśli chcesz zamówić i zapłacić za zestaw testowy dla kogoś online, wpisz adres drugiej osoby w polu komentarza, jeśli chcesz, abyśmy wysłali zestaw testowy bezpośrednio do tej osoby. Zamówienie można również złożyć telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Tak działa analiza pochodzenia DNA

Jedna próbka salivy jest wystarczająca do uzyskania Twojego DNA. Próbkowa kolekcja jest prosta i bezbolesna i może być wykonywana w domu. Do przesłania próbek należy użyć koperty dołączonej do zestawu do pobierania próbek.

Zamówić zestaw testowy
Pobierz zestaw testowy
pobrać próbki

bardzo proste i bezbolesne w domu.

Wysyłanie próbek

z załączoną kopertą

skutek

online po ok. 6-8 tygodniach

Analiza pochodzenia
-10%