Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Osobiste porady

Phone:0041 43 817 13 91

info@igenea.com WhatsApp

Das DNA Profil von Niall of the Nine Hostages

Czy jesteś spokrewniony z irlandzkim Wysokim Królem?

Dowiedz się tego dzięki analizie pochodzenia DNA z iGENEA, a także porównaj się z wieloma innymi sławnymi osobami!

Ponad 2 miliony żyjących potomków?

Podobnie jak Colla Uais, Niall był pierwotnym królem Irlandii i ojcem milionów potomków. Żył w V wieku, a zmarł około 455 roku n.e. Badania wykazały, że wielu mężczyzn w Irlandii i Szkocji ma taki sam profil. Nie jest do końca jasne, czy profil ten odpowiada profilowi króla Nialla. Jeśli tak, to Niall należał do haplogrupy R1b.

Links:

Profile DNA innych sławnych ludzi

Albert Einstein Elvis Presley Che Guevara Eva Longoria Bono Wszyscy sławni ludzie

Jak długo trwa analiza pochodzenia DNA?

Po otrzymaniu próbek, zazwyczaj trwa to 6-8 tygodni, zanim pierwsze wyniki będą dostępne. W zależności od badania, wynik może być już kompletny lub mogą nastąpić dalsze badania.

Jak mogę zamówić analizę pochodzenia DNA dla kogoś innego?

Jeśli chcesz zamówić i zapłacić za zestaw testowy dla kogoś online, wpisz adres drugiej osoby w polu komentarza, jeśli chcesz, abyśmy wysłali zestaw testowy bezpośrednio do tej osoby. Zamówienie można również złożyć telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Tak działa analiza pochodzenia DNA

Jedna próbka salivy jest wystarczająca do uzyskania Twojego DNA. Próbkowa kolekcja jest prosta i bezbolesna i może być wykonywana w domu. Do przesłania próbek należy użyć koperty dołączonej do zestawu do pobierania próbek.

Zamówić zestaw testowy:

telefonicznie, e-mail lub na stronie internetowej

Pobierz zestaw testowy:

Dostawa trwa kilka dni.

pobrać próbki:

bardzo proste i bezbolesne w domu.

Wysyłanie próbek:

z załączoną kopertą

skutek:

na piśmie i online po ok. 6-8 tygodniach.

Zamówienie analizy pochodzenia iGENEA

Zamówić analizę mojego pochodzenia
z EUR 179