Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart clock clock
iGENEA
Osobiste porady

Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji! Proszę się z nami skontaktować poprzez e-mail lub Whatsapp.

Jeżeli chce Pan, abyśmy do Pana oddzwonili, proszę podać swój numer telefonu i sposób, w jaki można się z Panem skontaktować. Chętnie zadzwonimy do Państwa na osobistą konsultację.

info@igenea.com WhatsApp

Profil DNA dynastii Saudów

Czy jesteś spokrewniony z dynastią Saudów?

Odkryj możliwe powiązania rodzinne z dynastią Saudów, a także porównaj się z wieloma innymi sławnymi osobami!

DNA dynastii Saudów

Dynastia Saudów, oficjalnie znana jako Dom Saudów, to rządząca rodzina królewska Arabii Saudyjskiej, wywodząca się od Muhammeda ibn Sauda, założyciela pierwszego państwa saudyjskiego. W ciągu ponad 270 lat to pierwotnie małe koczownicze plemię wyrosło na dużą i złożoną monarchię.

Ród Saudów wywodzi się od emira Muhammada ibn Sauda, wodza dynastii i założyciela pierwszego państwa saudyjskiego w 1744 r. Jego rządy wyrosły z sojuszu z Muhammadem ibn Abd al-Wahhabem, przywódcą religijnym i założycielem surowego islamu wahhabickiego. Razem założyli pierwsze królestwo Saudów, którego władza była wspierana przez legitymację religijną. Przez wieki dynastia ta rozszerzała i umacniała swoją władzę, aż do proklamowania Królestwa Arabii Saudyjskiej w 1932 roku przez Abdulaziza ibn Sauda, lepiej znanego jako Ibn Saud.

Ibn Saud, pionier nowoczesnej dynastii Saudów, zainicjował kluczowe procesy modernizacyjne i położył podwaliny pod państwo saudyjskie, jakie znamy dzisiaj. Spłodził wielu synów, z których sześciu zostało kolejno królami Arabii Saudyjskiej: Saud, Faisal, Khaled, Fahd, Abdullah i obecny król Salman. Linia ta została utrzymana dzięki tradycji dynastycznej, zgodnie z którą tron jest przekazywany synom założyciela królestwa. Metoda ta do tej pory uniemożliwiała młodszym pokoleniom wstąpienie na tron, choć zmieniło się to wraz z mianowaniem księcia Mohammeda bin Salmana, wnuka Ibn Sauda, na następcę tronu.

Saudyjska dynastia ma głęboki, spleciony związek z religią. Jej polityczna legitymacja jest spleciona z ruchem wahhabickim, który wyłonił się z sojuszu Muhammada ibn Sauda i Muhammada ibn Abd al-Wahhaba. W przeszłości doprowadziło to do kontrowersyjnych stanowisk i działań, w tym niszczenia miejsc kultu religijnego i egzekwowania surowych zasad religijnych. Kluczowym aspektem obecnej polityki saudyjskiej jest napięcie między modernizacją i liberalizacją królestwa a zachowaniem tradycji religijnych i kulturowych.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci dynastia Saudów zainicjowała niezliczone reformy społeczne i gospodarcze, co stanowiło wyzwanie dla królestwa zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym. Pomimo tych wyzwań, dynastia Saudów utrzymała swoją pozycję wiodącej siły politycznej w świecie arabskim i odgrywa ważną rolę w globalnym kontekście geopolitycznym.

Ogólnie rzecz biorąc, dynastia Saudów jest znaczącym przykładem rodziny królewskiej, której wpływy wykraczają poza granice kraju. Jej pozycja jako kustosza dwóch najświętszych miejsc islamu, Mekki i Medyny, nadaje jej znaczenie religijne, podczas gdy jej kontrola nad większością światowych rezerw ropy naftowej daje jej znaczną władzę gospodarczą i polityczną. Utrzymuje swoją centralną rolę w świecie arabskim i muzułmańskim pomimo wewnętrznych i zewnętrznych wyzwań.

Dynastia Saudów należy do haplogrupy J-M304 w linii ojcowskiej.

Zamów test DNA

Profile DNA innych sławnych ludzi

Albert Einstein Elvis Presley Che Guevara Eva Longoria Bono Wszyscy sławni ludzie

Pytania i odpowiedzi dotyczące testu DNA

Jak długo trwa analiza pochodzenia DNA?

Po otrzymaniu próbek, zazwyczaj trwa to 6 tygodni, zanim pierwsze wyniki będą dostępne. W zależności od badania, wynik może być już kompletny lub mogą nastąpić dalsze badania.

Jak mogę zamówić analizę pochodzenia DNA dla kogoś innego?

Jeśli chcesz zamówić i zapłacić za zestaw testowy dla kogoś online, wpisz adres drugiej osoby w polu komentarza, jeśli chcesz, abyśmy wysłali zestaw testowy bezpośrednio do tej osoby. Zamówienie można również złożyć telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Tak działa analiza pochodzenia DNA

Jedna próbka salivy jest wystarczająca do uzyskania Twojego DNA. Próbkowa kolekcja jest prosta i bezbolesna i może być wykonywana w domu. Do przesłania próbek należy użyć koperty dołączonej do zestawu do pobierania próbek.

Zamówić zestaw testowy
Pobierz zestaw testowy
pobrać próbki

bardzo proste i bezbolesne w domu.

Wysyłanie próbek

z załączoną kopertą

skutek

online po ok. 6-8 tygodniach

Analiza pochodzenia
-10%