Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart clock clock
iGENEA
Osobiste porady

Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji! Proszę się z nami skontaktować poprzez e-mail lub Whatsapp.

Jeżeli chce Pan, abyśmy do Pana oddzwonili, proszę podać swój numer telefonu i sposób, w jaki można się z Panem skontaktować. Chętnie zadzwonimy do Państwa na osobistą konsultację.

info@igenea.com WhatsApp

Profil DNA Sayyida Ajjala

Czy jesteś spokrewniony z pierwszym gubernatorem Chin?

Odkryj możliwe powiązania rodzinne z pierwszym gubernatorem Chin, a także porównaj się z wieloma innymi sławnymi osobami!

DNA gubernatora Chin

Sayyid Ajjal Abubakr Shams al-Din Omar, lepiej znany jako Sayyid Ajjal, to znacząca postać historyczna, która żyła w Chinach w czasach dynastii Yuan, od około 1279 do 1368 r. n.e. Według tradycyjnych przekazów był prawnukiem islamskiego proroka Mahometa, a tym samym członkiem wpływowego potomstwa Mahometa.

Imię Sayyid Ajjal oznacza po arabsku "Pan, Sprawiedliwy" i jest oczywistym przypomnieniem dziedzictwa Sayyid Ajjal i jego roli w Imperium Chińskim. Uważa się, że Sayyid Ajjal urodził się w Bucharze, na terenie dzisiejszego Uzbekistanu. Pochodził z rodziny o głębokim islamskim wychowaniu i sam był uczonym islamu.

Sayyid Ajjal wiernie służył swojemu cesarzowi i był częścią chińskiej rodziny cesarskiej pomimo swojego zagranicznego pochodzenia. Wspiął się na najwyższe szczeble elity administracyjnej w dynastii Yuan i odegrał ważną rolę w umacnianiu wpływów rodziny królewskiej. Służył jako pierwszy gubernator Yunnan w erze Kublai Khana, pomagając skonsolidować kontrolę Cesarstwa Chińskiego nad tą odległą i zdominowaną przez plemiona częścią ich terytorium.

Jego rządy w Yunnan były chwalone za jego sprawiedliwe i skuteczne doświadczenie w rządzeniu. Pomimo różnorodnych różnic etnicznych i kulturowych w regionie, udało mu się utrzymać pokój i skutecznie zabezpieczyć kontrolę nad tym obszarem. Jego wkład w poprawę infrastruktury, w tym budowę dróg i mostów w celu promowania handlu, przyczynił się do jego uznania. Jego sprawiedliwe i humanitarne traktowanie mieszkańców tego regionu umocniło jego pozycję władzy i przyczyniło się do pokojowego włączenia regionu do chińskiego imperium.

Pomimo swojego islamskiego pochodzenia i religii, Sayyid Ajjal dostrzegał potrzebę poszanowania i włączenia chińskiej kultury do swoich rządów. Szanował lokalne tradycje i zwyczaje oraz pozwalał ludności praktykować własne religie i wierzenia.

Sayyid Ajjal jest znany w Chinach zarówno ze swoich rządów, jak i wpływów kulturowych. Zarówno muzułmańskie, jak i konfucjańskie wpływy można dostrzec w sposobie, w jaki rządził. Nawet po jego śmierci jego życie zostało obszernie udokumentowane przez chińskich historyków i pozostaje on cenioną postacią w chińskiej historii.

Jako całość, Sayyid Ajjal jest postrzegany jako wybitny przykład zagranicznego urzędnika, który zyskał rozgłos w Cesarstwie Chińskim i odegrał zarówno znaczącą rolę polityczną, jak i kulturową. Jego historia jest świadectwem różnorodności, która istniała w Chinach podczas dynastii Yuan i służy jako znak wymiany kulturowej i integracji, która miała miejsce w tym okresie.

Sayyid Ajjal należał do haplogrupy L-M20 (podgrupa L-M76) w linii ojcowskiej.

Zamów test DNA

Profile DNA innych sławnych ludzi

Albert Einstein Elvis Presley Che Guevara Eva Longoria Bono Wszyscy sławni ludzie

Pytania i odpowiedzi dotyczące testu DNA

Jak długo trwa analiza pochodzenia DNA?

Po otrzymaniu próbek, zazwyczaj trwa to 6 tygodni, zanim pierwsze wyniki będą dostępne. W zależności od badania, wynik może być już kompletny lub mogą nastąpić dalsze badania.

Jak mogę zamówić analizę pochodzenia DNA dla kogoś innego?

Jeśli chcesz zamówić i zapłacić za zestaw testowy dla kogoś online, wpisz adres drugiej osoby w polu komentarza, jeśli chcesz, abyśmy wysłali zestaw testowy bezpośrednio do tej osoby. Zamówienie można również złożyć telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Tak działa analiza pochodzenia DNA

Jedna próbka salivy jest wystarczająca do uzyskania Twojego DNA. Próbkowa kolekcja jest prosta i bezbolesna i może być wykonywana w domu. Do przesłania próbek należy użyć koperty dołączonej do zestawu do pobierania próbek.

Zamówić zestaw testowy
Pobierz zestaw testowy
pobrać próbki

bardzo proste i bezbolesne w domu.

Wysyłanie próbek

z załączoną kopertą

skutek

online po ok. 6-8 tygodniach

Analiza pochodzenia
-10%