Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart clock clock
iGENEA
Persoonlijk advies

Wij staan altijd voor u klaar! Neem contact met ons op via e-mail of Whatsapp.

Als u wilt dat wij u terugbellen, vul dan uw telefoonnummer in en hoe u te bereiken bent. Wij bellen u graag voor een persoonlijk gesprek.

info@igenea.com WhatsApp

Oude stam Daciërs - Voorouders en oorsprong

DNA-test bestellen

Wat is de oorsprong van de Daciërs?

De Daciërs waren een Indo-Europees volk en nauw verwant aan de Thraciërs. Zij vertegenwoordigden de meerderheid van de bevolking in Transsylvanië (Transsylvanië). Rond het midden van het 1ste millennium voor Christus werd een aparte Daciatische etnische identiteit gevormd. De etnogenese blijkt een proces te zijn van scheiding van een jongere Daciatische identiteit op basis van een ouder Thracisch "totaal volk". Tot de Romeinse tijd waren de Daciërs geen verenigd volk. In plaats daarvan gingen individuele Daciatische stamgroepen allianties aan die ofwel een korte tijd duurden ofwel meer permanent waren.

Wat is de geschiedenis van de Daciërs?

De Daciërs waren de sterkste tegenstanders van de Romeinen in de Balkan. Alleen keizer Trajanus slaagde erin de Daciërs in twee oorlogen (101-102 en 105-106 na Christus) te onderwerpen. De overwinning van de Romeinen wordt gevierd in de friezen van de Trajanuskolom in Rome. De Romeinen stichtten talrijke kolonies in de nieuw gewonnen provincie Dacia. In korte tijd assimileerden de Daciërs zich onder de Romaanse bevolking van de Balkan. Dacia behoorde tot het Romeinse Rijk tot 271 na Christus.

Wat is het erfgoed van de Daciërs?

De herinnering aan het culturele erfgoed van de Daciërs leeft tot op de dag van vandaag voort onder de Roemenen. In hun identiteit is het bewustzijn van de Daciatische afkomst van hun volk nauw verbonden met de trots om tot de Romeinse beschavingskring te behoren.

Daarom gaan de aanhangers van de Daciaans-Romaanse continuïteitstheorie ervan uit dat in het moderne Roemeense minstens 160 lexicale erfenissen bestaan uit het Daciaans-Thracisch, de taal van de Daciërs die door de Romeinen werden onderworpen. De bijbehorende woorden, bijvoorbeeld balaur (draak) of brânza (kaas), worden beschouwd als het Daciaanse substraat van de Roemeense woordenschat. Ongeveer 90 van deze woorden zijn ook in het Albanees te vinden.

Andere inheemse volkeren van iGENEA

Joden Wikinger Kelten Germanen Basken alle inheemse volkeren

Dit is hoe de DNA-oorspronganalyse werkt

Eén salivamonster is voldoende om uw DNA te verkrijgen. De Steekproefcollectie is eenvoudig en pijnloos en kan thuis worden uitgevoerd. Gebruik de meegeleverde enveloppe om de monsters op te sturen.

Testkit bestellen
Testkit
monsters nemen

zeer eenvoudig en pijnloos thuis

Sturen van monsters

met de bijgevoegde enveloppe

uitkomst

online na ca. 6-8 weken

Analyse van je oorsprong
-10%