Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Persoonlijk advies

Wij staan altijd voor u klaar! Neem contact met ons op via e-mail of Whatsapp.

Als u wilt dat wij u terugbellen, vul dan uw telefoonnummer in en hoe u te bereiken bent. Wij bellen u graag voor een persoonlijk gesprek.

info@igenea.com WhatsApp

Oude stammen

Inheemse volkeren beschrijven volkeren uit de oudheid die niet alleen zichzelf definiëren door hun eigen taal, cultuur en geschiedenis, maar ook hun eigen DNA-profielen hebben. Het gaat dus niet om de gemeenschappelijke taalkundige voorouders of de historisch-antropologische classificatie, maar om de individuele genetische kenmerken van een volk. Binnen elk primitief volk zijn er verschillende lijnen van oorsprong. Deze weerspiegelen de verschillende populaties van oorsprong van de etnogenese van elk primitief volk.

Joden Wikinger Kelten Germanen Basken Aborigines (Australië) Arabieren Berbers Chinees Daciërs Etrusken Iberiërs Indianen Incas inuit Italiërs Japanners Kelten Koerden Liguriërs Mayas Mongolen Oceanische volkeren Perzen Roma Scythen Slaven Tibetanen Feniciërs Indianen Koreanen Bantoevolken Turkse volkeren Samen Illyriërs Vandalen Balten Macedoniërs Hellenen Hunnen Thraciërs Fins-Oegrische Indo-Europeanen

Verschillende studies bewijzen hoe divers onze wortels zijn en hoe ver en vaak onze voorouders zijn gemigreerd. Ook al komen onze ouders uit hetzelfde boerendorp, toch is het mogelijk dat ze van verschillende afkomst zijn. Hoewel we primitieve volkeren genetisch kunnen onderscheiden, bepaalt dit niet het "ras" of de genetisch homogene oorsprong. Ze kunnen Keltisch zijn in de ene lijn, Germaans in de andere. Elke lijn heeft een oorsprong, maar ons DNA heeft vele lijnen.

De oorspronkelijke mensen worden bepaald met behulp van de haplogroup en het genetisch profiel. Het resultaat heeft ruwweg betrekking op de periode tussen 900 voor Christus en 900 na Christus.

De interpretatie is gebaseerd op studies uit de genetica en antropologie en op bevindingen uit de historische wetenschap over migratie en populatietrends. Daarnaast nemen wij ook uw informatie over de herkomst van uw voorouders op in onze analyse. Zeer jonge haplogroepen, waarvan de stamvader in de oudheid leefde, kunnen aan een bepaald primitief volk worden toegewezen. Oudere haplogroepen hadden zich in de oudheid al over verschillende volkeren verspreid. Daarom is het niet altijd mogelijk om een duidelijke toewijzing aan een primitief volk te maken.

De aandacht voor de Europese oorsprong is des te spannender omdat de oude wereld ons meer dan enig ander continent een verscheidenheid aan historische bronnen biedt dan enig ander continent. De methoden van de hedendaagse genetica stellen ons in staat om deze tradities te onderzoeken.

Bestel mijn oorspronganalyse
van EUR 179

Persberichten over de analyses van iGENEA's herkomstanalyse

iGENEA's onderzoeken naar inheemse volkeren

Oude stammen geeft mensen uit de oudheid aan die zichzelf niet alleen definiëren door middel van hun eigen taal, cultuur en geschiedenis, maar ook hun eigen DNA-profielen hebben. In een iGENEA herkomstanalyse worden uw oorspronkelijke mensen bepaald met behulp van uw haplogroep en uw genetisch profiel. Het resultaat heeft ruwweg betrekking op de periode tussen 900 voor Christus en 900 na Christus.

Dit is hoe de DNA-oorspronganalyse werkt

Eén salivamonster is voldoende om uw DNA te verkrijgen. De Steekproefcollectie is eenvoudig en pijnloos en kan thuis worden uitgevoerd. Gebruik de meegeleverde enveloppe om de monsters op te sturen.

Testkit bestellen:

per telefoon, e-mail of op de website

Testkit:

Levering duurt enkele dagen

monsters nemen:

zeer eenvoudig en pijnloos thuis

Sturen van monsters:

met de bijgevoegde enveloppe

uitkomst:

online na ca. 6 - 8 weken

Lars Mc Murray, Duitsland (Duits)

\"iGENEA geeft je de mogelijkheid om deel uit te maken van de geschiedenis waar je meestal alleen in boeken over leest.\"

meer over dit verhaal

Ralf Moritz, Genealoog van Nedersaksen, Duitsland

\"Mijn voorouders van de Morison clan kunnen worden teruggevoerd naar de Vikingtijd.\"

meer over dit verhaal

iGENEA-oorsprongsanalyse bestellen

Bestel mijn oorspronganalyse
van EUR 179