Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart clock clock
iGENEA
Persoonlijk advies

Wij staan altijd voor u klaar! Neem contact met ons op via e-mail of Whatsapp.

Als u wilt dat wij u terugbellen, vul dan uw telefoonnummer in en hoe u te bereiken bent. Wij bellen u graag voor een persoonlijk gesprek.

info@igenea.com WhatsApp

DNA van de inheemse volkeren: Joden, Vikingen, Germanen, Macedoniërs, Arabieren

DNA van de inheemse volkeren

Inheemse volkeren beschrijven volkeren uit de oudheid die niet alleen zichzelf definiëren door hun eigen taal, cultuur en geschiedenis, maar ook hun eigen DNA-profielen hebben. Het gaat dus niet om de gemeenschappelijke taalkundige voorouders of de historisch-antropologische classificatie, maar om de individuele genetische kenmerken van een volk. Binnen elk primitief volk zijn er verschillende lijnen van oorsprong. Deze weerspiegelen de verschillende populaties van oorsprong van de etnogenese van elk primitief volk.

Joden Wikinger Kelten Germanen Basken

Andere inheemse volkeren van A - Z

Urvolk Beschrijving
Aborigines (Australië)Wat betekent de naam Aboriginals? De Aboriginals van Australië bereikten zo'n 40.000 - 50.000 jaar geleden het vijfde continent. De naam "Aboriginal" is afgeleid van het Latijn en betekent "vanaf...
ArabierenWat was de etnogenese van de Arabieren? Het enige dat zeker is, is dat het etnische profiel van de Arabische bevolking het resultaat is van een samensmelting van bevolkingsgroepen die op het...
BerbersWat was de etnogenese van de Berbers? De Berberse etnische identiteit is het resultaat van een samensmelting van inheemse bevolkingsgroepen uit het middelste stenen tijdperk van de Kaspische...
ChineesWaar is de oorsprong van de Chinezen? Archeologische vondsten bewijzen dat de zogenaamde Yangshao-cultuur al in het 3e millennium voor Christus bestond, in het midden van Huang He. Volgens een...
DaciërsWat is de oorsprong van de Daciërs? De Daciërs waren een Indo-Europees volk en nauw verwant aan de Thraciërs. Zij vertegenwoordigden de meerderheid van de bevolking in Transsylvanië...
EtruskenWaar is de oorsprong van de Etrusken? De taal van de Etrusken is niet Indo-Germaans en liet voor zijn verdwijning als spreektaal duidelijke sporen na in het Latijn. Volgens sommige geleerden...
IberiërsWat betekent de naam Iberiërs? Hoewel de naam "Iberia" pas ten tijde van de 2e Punische oorlog (218-201 v.Chr.) kan worden bewezen, is deze ouder dan Hispania. De naam gaat waarschijnlijk terug...
IndianenWat is de geschiedenis van de inheemse bevolking in Noord-Amerika? Het Amerikaanse dubbelcontinent werd gekoloniseerd door de moderne Homo sapiens tussen 25.000 en 12.000 voor Christus....
IncasWat is de geschiedenis van de Inca's? Historisch gezien is het Inca-volk rond 1200 in het gebied van Cuzco in het zuiden van Peru tastbaar geworden. Oorspronkelijk werd de naam "Inca" geassocieerd...
inuitWat betekent de naam Inuit? Het woord "Inuit" betekent "volk" en wordt gebruikt als generieke term voor de verschillende etnische groepen in de Amerikaanse Arctische regio, waaronder het...
ItaliërsWat waren de volkeren van Italië? De meeste volkeren die het Apennijnen schiereiland in de Romeinse tijd bevolkten, waren Indo-Germaans. Door hun taalkundige affiniteit kunnen twee Indo-Germaanse...
JapannersWaar is de oorsprong van de Japanners? Volgens sommige bronnen vestigde de mens zich al 100.000 jaar geleden in Japan, maar ten laatste sinds 25.000 voor Christus, toen Japan tijdens de ijstijd...
KeltenWie waren of zijn de Kelten? De Kelten waren geen verenigd volk, maar een groep volken die verwant waren in taal, religie, mythologie en kunst en cultuur, maar niet noodzakelijkerwijs in...
KoerdenWat is de geschiedenis van de Koerden? De Koerden leefden meer dan 2000 jaar in aaneengesloten bergachtige gebieden van Turkije, Syrië, Irak, Iran en Armenië. Ze bleven min of meer autonoom,...
LiguriërsWaar is de oorsprong van de Liguriërs? De Liguriërs zijn bekend uit oude schriftelijke bronnen en zijn gevestigd in Zuid-Frankrijk, Noord-Italië en de westelijke Alpen. Het gaat waarschijnlijk om...
MayasWaar is de oorsprong van de Maya's? Het oorspronkelijke huis van de Maya's was in het noorden van Mexico, vanwaar ze in de prehistorie naar het zuiden trokken. Deze migratiebeweging werd in gang...
MongolenWat is de geschiedenis van de Mongolen? Rond het jaar 1000 werden de Mongoolse stammen van Kerait en Merkit door Nestoriaanse missionarissen tot christenen gemaakt. Rond 1196 stond Temudzhin op om...
Oceanische volkerenWelke migraties hebben de Oceanische volkeren gemaakt? Oceanië is het culturele en economische continentale eiland van de Stille Oceaan. Ze bevinden zich aan de Australische en Pacifische kant en...
PerzenWat is de geschiedenis van de Perzen? Voor het eerst werden de Perzen aantoonbaar genoemd door de Assyriërs in hun inscripties uit 843 voor Christus, waar ze het noordoostelijke deel van Assyrië...
RomaWaar is de oorsprong van de Roma? De Roma zijn bekend onder een aantal namen: "Gypsy" (Duits), "Gitanes" (Frans), "Czigany" (Hongaars) en "Gypsy" (Engels). Ze worden ten onrechte toegeschreven aan...
ScythenWat is de geschiedenis van de Scythen? Ze noemen zichzelf Sokoloten: Het is een volk van Iraanse afkomst, een nomadisch volk van de Zuid-Russische steppen. De Scythen vestigden zich in de eerste...
SlavenWaar is de oorsprong van de Slaven? In de levendige en nog lang niet afgeronde discussie over de oorsprong van de Slaven zijn twee totaal verschillende benaderingen van het onderzoek tegengesteld....
TibetanenWaar komen de Tibetanen vandaan? De Tibetaanse bevolking van naar schatting vijf tot zes miljoen mensen leeft op een uitgestrekt hoogplateau, een hoge woestijn omgeven door kale, koude vlaktes en...
FeniciërsWaar woonden de Feniciërs? Het hart van de Fenicische nederzetting was het landschap van Phoenicië, dat in de oudheid bekend stond als het Paarse land, volgens de naam. De inheemse naam van...
IndianenWat zijn de volkeren van India? India is een multi-etnische staat waarvan de etnische diversiteit vergelijkbaar is met die van het hele Europese continent. Ongeveer 72% van de Indianen zijn...
KoreanenWaar komen de Koreanen vandaan? Archeologische bevindingen suggereren dat Korea zo'n 18.000 tot 12.000 jaar geleden is gevestigd. De oorspronkelijke bewoners van het schiereiland waren nomadische...
BantoevolkenWaar is de oorsprong van de Bantoes? Bantoe is de verzamelnaam voor meer dan 400 verschillende etnische groepen in Zuid- en Centraal-Afrika. De Bantoetalen zijn een subgroep van de...
Turkse volkerenWie zijn de Turkic volkeren? De Turkse bevolking is een groep van ongeveer 40 etnische groepen in Centraal- en West-Azië en in Siberië en Oost-Europa, waarvan de talen tot de taalfamilie van de...
SamenWaar is de oorsprong van de Samen? De Sami zijn waarschijnlijk de oudste bewoners van Scandinavië. Ze hebben geen Germaanse afkomst en leven in het noorden van Noorwegen en Zweden, maar ook in het...
IllyriërsWat is de oorsprong van de naam Illyriërs? De term Illyriërs wordt anders begrepen en inconsequent gebruikt. In de periode van het begin tot de ineenstorting van het Illyrische koninkrijk toonden...
VandalenWaar is de oorsprong van de Vandalen? De Vandalen komen uit het noorden van Jutland, dus ze zijn een Germaans volk. Ze vestigden zich vervolgens in de monding van de rivieren de Oder en de Vistula...
BaltenWat zijn de Baltische talen? De Baltische talen zijn meestal verdeeld in twee groepen: - De Oost-Baltische talen: deze omvatten Litouws, Lets, Spit Curonian, Latgalian, Selonian, Schemeitic en...
MacedoniërsWie zijn de Macedoniërs? De spelling van de naam van een natie is in het Duitse gebruik ambivalent. In het algemeen worden Macedoniërs en Macedoniërs (wat overeenkomt met Macedonië/Macedonië)...
HellenenWat was de oorsprong van de oude Griekse taal? De Griekse taal is een van de belangrijkste takken van de Indo-Europese taalfamilie. Het evolueerde van de Indo-Europese oorspronkelijke taal,...
HunnenWaar is de oorsprong van de Hunnen ? De Hunnen waren Centraal-Aziatische ruitervolken die leefden als nomaden, later als semi-nomaden. Hun thuisland was oorspronkelijk het gebied tussen het nu...
ThraciërsWie waren de Thraciërs? "Thracisch" (Thraciërs) is een Griekse verzamelnaam die gebaseerd is op taalkundige en culturele homogeniteit voor de bevolking van het noordelijke Balkanschiereiland vanaf...
Fins-OegrischeWaar wonen de Fins-Oegrianen? De meeste Fins-Oegrische etnische groepen, voornamelijk kleine en micro-etnische, zijn wijdverspreid op het grondgebied van Rusland. Ze behoren tot de...
Indo-EuropeanenWat is Indo-Europese Studies? In 1816 leverde de Duitser Franz Bopp (1791-1867) in zijn boek "Über das Conjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleich mit dem dem dem der griechischen, Latin,...

iGENEA's onderzoeken naar inheemse volkeren

Verschillende studies bewijzen hoe divers onze wortels zijn en hoe ver en vaak onze voorouders zijn gemigreerd. Ook al komen onze ouders uit hetzelfde boerendorp, toch is het mogelijk dat ze van verschillende afkomst zijn. Hoewel we primitieve volkeren genetisch kunnen onderscheiden, bepaalt dit niet het "ras" of de genetisch homogene oorsprong. Ze kunnen Keltisch zijn in de ene lijn, Germaans in de andere. Elke lijn heeft een oorsprong, maar ons DNA heeft vele lijnen.

De oorspronkelijke mensen worden bepaald met behulp van de haplogroup en het genetisch profiel. Het resultaat heeft ruwweg betrekking op de periode tussen 900 voor Christus en 900 na Christus.

De interpretatie is gebaseerd op studies uit de genetica en antropologie en op bevindingen uit de historische wetenschap over migratie en populatietrends. Daarnaast nemen wij ook uw informatie over de herkomst van uw voorouders op in onze analyse. Zeer jonge haplogroepen, waarvan de stamvader in de oudheid leefde, kunnen aan een bepaald primitief volk worden toegewezen. Oudere haplogroepen hadden zich in de oudheid al over verschillende volkeren verspreid. Daarom is het niet altijd mogelijk om een duidelijke toewijzing aan een primitief volk te maken.

De aandacht voor de Europese oorsprong is des te spannender omdat de oude wereld ons meer dan enig ander continent een verscheidenheid aan historische bronnen biedt dan enig ander continent. De methoden van de hedendaagse genetica stellen ons in staat om deze tradities te onderzoeken.

Persberichten over de analyses van iGENEA's herkomstanalyse

Dit is hoe de DNA-oorspronganalyse werkt

Eén salivamonster is voldoende om uw DNA te verkrijgen. De Steekproefcollectie is eenvoudig en pijnloos en kan thuis worden uitgevoerd. Gebruik de meegeleverde enveloppe om de monsters op te sturen.

Testkit bestellen
Testkit
monsters nemen

zeer eenvoudig en pijnloos thuis

Sturen van monsters

met de bijgevoegde enveloppe

uitkomst

online na ca. 6-8 weken

Analyse van je oorsprong
-10%