Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp

עם המוצא אינאיט - שושלת ומוצא גאוגרפי

מה הפירוש של שם אינואיט?

פירוש המילה "אינאיט" הוא "אנשים" ומשמש כשם גנרי לקבוצות האתניות השונות בארקטי הקוטב האמריקני, לרבות האינויאוויאליט בקנדה והאינואפיאט, יופיק ואלוטייק באלסקה. כלל האוכלוסייה סופרת כיום כ 125,000 איש. האינואיטים חיים בצפון קנדה, אלסקה, לאורך החוף ובחלקה היבשתי מגרינלנד ולחוף רוסיה.


הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179

מה ההיסטוריה של האינואיטים?

ארכיאולוגים מאמינים כי האינואיטים צאצאים של נוודי למחצה שהגיע סביב 6000 לפני הספירה לאלסקה מסיביר.

האינואיטים חיו במקור מדייג ומציד אחר כלבי ים, לוויתנים וקריבו. בסביבות 1860 בנו צידי לויתנים האמריקאים והסקוטים את תחנות החוף הראשונות בצפון אלסקה ובאי באפין. נוכחותם שינתה באופן קיצוני את אורח חייהם של הילידים. הם הכירו מתכת וכלים וקיבלו כלי נשק וספינות לצידת לויתנים.

השם "אסקימו" מקורו בשבטי אלגונקין החיים בדרום קנדה ומשמעותו "אוכל בשר נא".

בירור עמי מוצא נוספים באמצעות iGENEA

יהודים ויקינגים קלטים גרמאנים באסקים כל העמים העתיקים

כך עובד ניתוח מקור ה- DNA

לצורך קבלת הדי-אן-איי מספיקה דגימת רוק. לקיחת הדגימה מבוצעת בהליך פשוט ונטול-כאב, שניתן לבצעו בבית. שלחו את הדגימות במעטפה שמצורפת לערכת לקיחת הדגימה.

הזמנת ערכה:

בטלפון, במייל או באתר

קבלת ערכה:

קבלת הערכה תוך כשבוע מיום ההזמנה

לקיחת דגימות:

מהבית, בקלות וללא כאבים

שליחת דגימות:

במעטפה המצורפת

תוצאה:

מקוון לאחר כ-6 - 8 שבועות

הזמנת ניתוח שורשים ב-iGENEA

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179