Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp
האם אתם קלטים?
DNA ניתוח שורשים

DNA ניתוח שורשים: האם אתם קלטים?

"אני בא מהקלטים, שהתיישבו בימי קדם כבר ביתי."
"אני בא מהקלטים, שהתיישבו בימי קדם כבר ביתי."

חקר השורשים הקלטיים

אם יש לכם שורשים קלטיים, באמצעות בדיקת הדי-אן-איי של iGENEA תוכלו לקבל אינדיקציה לכך. הודות למאפיינים הגנטיים הספציפיים שלכם, אנו מסוגלים לזהות את שורשיכם ולקבוע באיזה קו שושלת מקורו של המוצא הקלטי (הזכרי, הנקבי או שניהם). כמו כן, הפרופיל שלכם יושווה לפרופילים של יותר מ-700,000 איש השמורים במסד הנתונים שלנו. כאשר אנו מגלים ערכים תואמים, כלומר אנשים שקיימת דרגה מסוימת של התאמה ביניכם לבינם, ניתנת לכם אפשרות ליצור קשר עם אותם אנשים ולהעמיק את חקר המשפחה שלכם.

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179

התגלה הפרופיל הגנטי של הקלטים

הקלטים הם עם הודו-אירופי מהעת העתיקה, שמקורו בהרי האלפים ובחבלי הארץ הגובלים בהם. משם נפוצו הקלטים לאזורים רבים ברחבי אירופה, בראש ובראשונה בכל מערב היבשת. באמצעות מחקרים גנטיים אנו מסוגלים כיום לבדל את הקלטים לא רק מבחינה לשונית ותרבותית, אלא גם על פי הדי-אן-איי שלהם.

במחקרים בוצע ניתוח של יותר מ-2,000 דגימות רוק מ-25 אזורים, הנחשבים כיום לאזורים קלטיים טיפוסיים. הנבדקים הגיעו מאזורים בברטאן, בסקוטלנד ובאירלנד, שבהם מדברים גם בימינו גאלית או שפות קלטיות אחרות. הדבר אִפשר לזהות פרופילים גנטיים הנפוצים במיוחד באזורים אלו, ומעידים משום כך על שורשים קלטיים. נוסף על כך, צירי הנדידה של קווי שושלת גנטיים אלו תואמים את צירי הנדידה של הקלטים.

חקר השורשים הקלטיים

אנשים בעלי מאפיינים גנטיים זהים או דומים מהווים יחד בקבוצה משותפת (Haplogroup‏). קבוצות משותפות (Haplogroups) מייצגות את השבטים השונים של "האדם הנבון" (הומו סאפיינס) ומעידות על המקורות וצירי הנדידה של אבותינו הקדומים. בין היתר, ההשתייכות לקבוצות משותפות (Haplogroups) מסוימות היא אינדיקציה למוצא קלטי.

התוצאה מראה את הרכב המוצא שלך לפי אזור.

מחקרים לזיהוי גנטי של קלטים

כתבות בעיתונות

בירור עמי מוצא נוספים באמצעות iGENEA

עמי מוצא הם עמים מהעת העתיקה אשר נבדלים לא רק בשפה, תרבות והיסטוריה משל עצמם, אלא גם בפרופיל די-אן-איי ייחודי. בניתוח השורשים ב-iGENEA‏, עם המוצא שלכם ייקבע על סמך הקבוצה המשותפת (Haplogroup) והפרופיל הגנטי. התוצאה מתייחסת לתקופה שבין 900 לפנה"ס עד 900 לספירה, בקירוב.

יהודים ויקינגים קלטים גרמאנים באסקים כל העמים העתיקים

כך עובד ניתוח מקור ה- DNA

הזמנת ערכה:

בטלפון, במייל או באתר

קבלת ערכה:

קבלת הערכה תוך כשבוע מיום ההזמנה

לקיחת דגימות:

מהבית, בקלות וללא כאבים

שליחת דגימות:

במעטפה המצורפת

תוצאה:

מקוון לאחר כ-6 - 8 שבועות

איך נראית התוצאה של ניתוח מקור ה- DNA?

תוצאות הבדיקה יישלחו בכתב ובאופן מקוון. הנה תוצאה לדוגמא.

כמה רחוק עוברת בדיקת גנאלוגיה של DNA?

בדיקת הבייסיק חוזרת לכ -2,000 שנה. הבדיקות פרימיום ואקספרט חוזרים לכ- 100,000 שנה.

מה ההבדל בין שלוש בדיקות ה- DNA?

בעזרת הבייסיק ניתן לגלות את המוצא באחוזים, למצוא קרובי משפחה ולקבל תוצאה בכתב. בדיקת הפרימיום מכילה את בדיקת הבייסיק ובנוסף מרא את הקבוצה המשותפת, עם המוצא בעת העתיקה ואת אזור המוצא בקו הנקבי או הזכרי הטהור. בקו הטהור ניתן למצוא קרובי משפחה נוספים. בדיקת האקספרט מכילה את הבייסיק, את הקו הנקבי והקו הזכרי הטהור. שני הקווים מוצאים קרובי משפחה נוספים. בדיקת האקספרט שלנו היא בדיקת הDNA המקיפה ביותר בעולם.

כאישה, כיצד אוכל לבחון את קו האבהות שלי באמצעות בדיקת DNA?

עם בדיקת ה DNA-Explorer תוכלי לגלות את כל השורשים שלך מצד אמא ומצד אבא. גם נשים וגם גברים יכולים לבצע בדיקה זו. רק לצורך בדיקת הקו הזכרי הטהור אנו זקוקים לדגימות של גבר, לדוגמא, האב, אח, דוד או בן דוד. אם אין לך קרוב משפחה זכרי, אנו ממליצים על בדיקת הבייסיק שלנו. אם יש לך קרוב משפחה שמוכן לתת דגימות, אנו ממליצים על בדיקת ה- iGENEA Premium שלנו.

הזמנת ניתוח שורשים ב-iGENEA

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179