Are you a Germanic Tribesman?

אם יש לכם שורשים גרמאניים, באמצעות בדיקת הדי-אן-איי של iGENEA תוכלו לקבל אינדיקציה לכך. הודות למאפיינים הגנטיים הספציפיים שלכם, אנו מסוגלים לזהות את שורשיכם ולקבוע באיזה קו שושלת מקורו של המוצא הגרמאני (הזכרי, הנקבי או שניהם). כמו כן, הפרופיל שלכם יושווה לפרופילים של יותר מ-700,000 איש השמורים במסד הנתונים שלנו. כאשר אנו מגלים ערכים תואמים, כלומר אנשים שקיימת דרגה מסוימת של התאמה ביניכם לבינם, ניתנת לכם אפשרות ליצור קשר עם אותם אנשים ולהעמיק את חקר המשפחה שלכם.

iGENEA Basic

EUR 179.-

מוזמן ע"י 29% מהלקוחות לצורכי ניתוח שורשים.

iGENEA Premium

EUR 499.-

מוזמן ע"י 55% מהלקוחות לצורכי ניתוח שורשים.

iGENEA Expert

EUR 1299.-

מוזמן ע"י 16% מהלקוחות לצורכי ניתוח שורשים.

התגלה הפרופיל הגנטי של הגרמאנים

הגרמאנים הם עם הודו-אירופי מהעת העתיקה, שמקורו בצפון גרמניה ובחבלי הארץ הגובלים בו. משם נפוצו הגרמאנים לאזורים רבים ברחבי אירופה. באמצעות מחקרים גנטיים אנו מסוגלים כיום לבדל את הגרמאנים לא רק מבחינה לשונית ותרבותית, אלא גם על פי הדי-אן-איי שלהם.

לאחר שכבר בודדו פרופילים קלטיים רבים באמצעות ההשוואה בין יותר מ-2,000 דגימות רוק, התאפשר לגלות גם פרופילים גרמאניים אופייניים רבים. לשם כך נערכה השוואה בראש ובראשונה בין פרופילים מבריטניה לבין כאלו מאזור המוצא של הגרמאנים בצפון מערב אירופה.

חקר השורשים הגרמאניים

אנשים בעלי מאפיינים גנטיים זהים או דומים מהווים יחד בקבוצה משותפת (Haplogroup‏). קבוצות משותפות (Haplogroups) מייצגות את השבטים השונים של "האדם הנבון" (הומו סאפיינס) ומעידות על המקורות וצירי הנדידה של אבותינו הקדומים. בין היתר, ההשתייכות לקבוצות משותפות (Haplogroups) מסוימות היא אינדיקציה לשורשים גרמאניים.

Florian van Elten
גרמניה
Ralf Moritz
חוקרי יוּחסין מסקסוניה התחתונה, גרמניה
Lars Mc Murray
גרמניה

דיווחים בעיתונות על ניתוח השורשים של iGENEA

מחקרים לזיהוי גנטי של גרמאנים

בירור עמי מוצא נוספים באמצעות iGENEA

עמי מוצא הם עמים מהעת העתיקה אשר נבדלים לא רק בשפה, תרבות והיסטוריה משל עצמם, אלא גם בפרופיל די-אן-איי ייחודי. בניתוח השורשים ב-iGENEA‏, עם המוצא שלכם ייקבע על סמך הקבוצה המשותפת (Haplogroup) והפרופיל הגנטי. התוצאה מתייחסת לתקופה שבין 900 לפנה"ס עד 900 לספירה, בקירוב.

תצוגה מקדימה של ממצאי iGENEA

Resultat

בנוסף לתעודה הכוללת את ניתוח השורשים, הפרופיל הגנטי והפרשנות האישית תקבלו גם גישה בלתי-מוגבלת בזמן לבסיס הנתונים הגדול בעולם בתחום של גֶנֶאָלוגיית DNA, שבאמצעותה תוכלו לאתר אנשים אשר להם ולכם אבות משפחה משותפים.
פרטים נוספים

ייעוץ אישי

נשמח לעמוד לרשותכם באופן אישי ולהעניק לכם ייעוץ מקיף. ניתן להשיג אותנו בטלפון או בדואל.

Caro Barkan

קארו ברקן היא אחד המומחים המובילים בתחום של גֶנֶאָלוגית DNA. נציגת החברה בישראל.

Roman Scholz

רומן שולץ, מוסמך במשפטים, הוא אחד המומחים המובילים בתחום של גֶנֶאָלוגית DNA

052 666 72 26
 
E-Mail:info@igenea.com
"התוצאה של עבודתם יוצאת דופן"
העיתון Bild am Sonntag