Are you a Basque?

אם יש לכם שורשים באסקיים, באמצעות בדיקת הדי-אן-איי של iGENEA תוכלו לקבל אינדיקציה לכך. הודות למאפיינים הגנטיים הספציפיים שלכם, אנו מסוגלים לזהות את שורשיכם ולקבוע באיזה קו שושלת מקורו של המוצא הבאסקי (הזכרי, הנקבי או שניהם). כמו כן, הפרופיל שלכם יושווה לפרופילים של יותר מ-700,000 איש השמורים במסד הנתונים שלנו. כאשר אנו מגלים ערכים תואמים, כלומר אנשים שקיימת דרגה מסוימת של התאמה ביניכם לבינם, ניתנת לכם אפשרות ליצור קשר עם אותם אנשים ולהעמיק את חקר המשפחה שלכם.

iGENEA Basic

EUR 179.-

מוזמן ע"י 29% מהלקוחות לצורכי ניתוח שורשים.

iGENEA Premium

EUR 499.-

מוזמן ע"י 55% מהלקוחות לצורכי ניתוח שורשים.

iGENEA Expert

EUR 1299.-

מוזמן ע"י 16% מהלקוחות לצורכי ניתוח שורשים.

הבאסקים: עם יחיד במינו גם מבחינה גנטית

לבאסקים לא רק היסטוריה ושפה יחידות במינן: במחקרים עכשוויים הוכח שגם מבחינה גנטית הם נבדלים מאוד מהספרדים והצרפתים.

שורשיהם של הבאסקים הם עניין שעדיין שנוי במחלוקת גם בימינו, מכיוון שאין אפשרות לבצע ניתוח לשוני. השפה הבאסקית אינה קרובה לשום משפחת שפות אירופית אחרת. חלק מהמומחים סבורים כי הבאסקים הגיעו לאירופה יחד עם הקרו-מניון הראשונים, ולכן הם נמנים עם ראשוני העמים האירופיים.

מומחים אחרים מזהים קרבה משפחתית לאִיבֶּרים (התאוריה הבאסקו-איברית). לפי תאוריה נוספת, שורשיהם של הבאסקים נעוצים בהגירה של העמים ההודו-גרמאניים או של הוונדאלים והאלאנים.

כיום, יותר מ-60% מן הבאסקים בספרד מגדירים עצמם באסקים בלבד, ולא ספרדים או צרפתים, בעוד שרק 2% מגדירים עצמם ספרדים ולא באסקים ו-4% צרפתים ולא באסקים.

הבאסקים, הספרדים והצרפתים נבדלים מאוד זה מזה מבחינה גנטית, ולכן ניתן לזהות הבדלים גנטיים ביניהם. הבאסקים בספרד ובצרפת משתייכים לקבוצה משותפת (Haplogroup) אחרת מאשר שכניהם. באמצעות בדיקה של רצפים מסוימים בדי-אן-איי אנו יכולים לבצע ניתוח גנטי של השורשים הבאסקיים.

כיום, אם כן, הזהות הבאסקית כבר מוגדרת לא רק לפי השפה הבאסקית או אבות המשפחה הבאסקיים, אלא ניתנת גם להגדרה גנטית, מה שעונה על שאלות רבות.

חקר השורשים הבאסקיים

אנשים בעלי מאפיינים גנטיים זהים או דומים מהווים יחד בקבוצה משותפת (Haplogroup‏). קבוצות משותפות (Haplogroups) מייצגות את השבטים השונים של "האדם הנבון" (הומו סאפיינס) ומעידות על המקורות וצירי הנדידה של אבותינו הקדומים. בין היתר, ההשתייכות לקבוצות משותפות (Haplogroups) מסוימות היא אינדיקציה לשורשים באסקיים.

Lars Mc Murray
גרמניה
Florian van Elten
גרמניה
Ralf Moritz
חוקרי יוּחסין מסקסוניה התחתונה, גרמניה

דיווחים בעיתונות על ניתוח השורשים של iGENEA

מחקרים לזיהוי גנטי של באסקים

בירור עמי מוצא נוספים באמצעות iGENEA

עמי מוצא הם עמים מהעת העתיקה אשר נבדלים לא רק בשפה, תרבות והיסטוריה משל עצמם, אלא גם בפרופיל די-אן-איי ייחודי. בניתוח השורשים ב-iGENEA‏, עם המוצא שלכם ייקבע על סמך הקבוצה המשותפת (Haplogroup) והפרופיל הגנטי. התוצאה מתייחסת לתקופה שבין 900 לפנה"ס עד 900 לספירה, בקירוב.

תצוגה מקדימה של ממצאי iGENEA

Resultat

בנוסף לתעודה הכוללת את ניתוח השורשים, הפרופיל הגנטי והפרשנות האישית תקבלו גם גישה בלתי-מוגבלת בזמן לבסיס הנתונים הגדול בעולם בתחום של גֶנֶאָלוגיית DNA, שבאמצעותה תוכלו לאתר אנשים אשר להם ולכם אבות משפחה משותפים.
פרטים נוספים

ייעוץ אישי

נשמח לעמוד לרשותכם באופן אישי ולהעניק לכם ייעוץ מקיף. ניתן להשיג אותנו בטלפון או בדואל.

Caro Barkan

קארו ברקן היא אחד המומחים המובילים בתחום של גֶנֶאָלוגית DNA. נציגת החברה בישראל.

Roman Scholz

רומן שולץ, מוסמך במשפטים, הוא אחד המומחים המובילים בתחום של גֶנֶאָלוגית DNA

052 666 72 26
 
E-Mail:info@igenea.com
"התוצאה של עבודתם יוצאת דופן"
העיתון Bild am Sonntag