Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp

עם המוצא קוריאנים - שושלת ומוצא גאוגרפי

היכן מקורם של הקוריאנים?

ממצאים ארכיאולוגיים מצביעים על כך שקוריאה הושבה לפני 18,000 עד 12,000 שנה. האוכלוסייה הפרימיטיבית בחצי האי הייתה שבטים נוודים מהאזור הסיבירי-מונגולי. מה שנקרא קרמיקה מסרק עם תבנית אדרה (jeulmuntogi) נמצאו בכל אזורי הארץ. הם היו נפוצים גם בסיביר ובאוקה ובוולגה. הם שונים משמעותית מהממצאים הסיניים והיפנים מהתקופה הניאוליתית.
לאחר גלי עלייה נוספים התפתח עם האן הומוגני בתקופה הניאוליתית וברונזה. הממצאים המגלתיים הרבים בקוריאה הם בולטים, הם מהווים 60% מכל המגליות בעולם, וזו הסיבה שנקראת קוריאה גם "ממלכת הדולמן", כלומר קברים מגליים. נמצאו בו תכשיטים מברונזה וירקן.
על פי מצב המחקר הנוכחי, הקוריאנים הגיחו משבט הטונגוס של הימאק.


הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179

מה הסיפור של הקוריאנים?

אומרים כי המדינה הקוריאנית העתיקה צ'וסון הוקמה על ידי האב המייסד טנגון בסביבות 2300 לפני הספירה. Chr. השליט ההיסטורי הראשון היה המלך קיה, שסביב 1100 לפני הספירה. לפני הספירה הקים את שושלת קיה בדרום. זה היה 194 לפני הספירה. לפני הספירה נעקרה על ידי שלוש אימפריות האן, ואילו הצפון כמדינה ווסלית נעשה תלוי בסין. במאה ה- 1 לפני הספירה, המסורת הכתובה הקוריאנית החלה עם יצירת שלוש הממלכות סילה, פאצ'ה וקוקוריאו: הקוריאנים אימצו דמויות סיניות תחת השפעות קונפוציאניות ובודהיסטיות. מדינה יחידה קוריאנית קמה בשנת 668 לספירה, באמצעות איחוד הממלכות תחת סילה, ובמאות ה -8 וה -9 פרחה בהשפעה בודהיסטית חזקה מסין. בשנת 935 הקים הגנרל וואנג גון את שושלת וואנג. תרבות חשובה צמחה בתקופת שלטונה. השושלת העניקה למדינה את השם קוריאו שהוסב לימים לקוריאה באירופה. קוריאה חוותה תקופת הזוהר התרבותית השנייה במאה ה -15, תחת המלך סייג'ונג: התפתח הכתב הקוריאני Hangul, מכשירי מדידה מטאורולוגיים ואחרים. במאות שלאחר מכן, המצב הפנימי של קוריאה התאפיין במאבקים פוליטיים בין בתי ספר קונפוציים שונים.

בירור עמי מוצא נוספים באמצעות iGENEA

יהודים ויקינגים קלטים גרמאנים באסקים כל העמים העתיקים

כך עובד ניתוח מקור ה- DNA

לצורך קבלת הדי-אן-איי מספיקה דגימת רוק. לקיחת הדגימה מבוצעת בהליך פשוט ונטול-כאב, שניתן לבצעו בבית. שלחו את הדגימות במעטפה שמצורפת לערכת לקיחת הדגימה.

הזמנת ערכה:

בטלפון, במייל או באתר

קבלת ערכה:

קבלת הערכה תוך כשבוע מיום ההזמנה

לקיחת דגימות:

מהבית, בקלות וללא כאבים

שליחת דגימות:

במעטפה המצורפת

תוצאה:

מקוון לאחר כ-6 - 8 שבועות

הזמנת ניתוח שורשים ב-iGENEA

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179