Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart clock clock
iGENEA
ייעוץ אישי

We are always happy to help you! Contact us via e-mail or Whatsapp.

If you would like us to call you back, please provide your phone number and how you can be reached. We will be happy to call you for a personal consultation.

info@igenea.com WhatsApp

עם המוצא ליגוריאנית - שושלת ומוצא גאוגרפי

הזמינו בדיקת DNA

היכן מקורם של הליגורים?

הליגוריאנים ידועים ממקורות כתובים קדומים ונמצאו בדרום צרפת, בצפון איטליה ובמערב האלפים. הם ככל הנראה האוכלוסייה הטרום-הודו-אירופית באזור המערבי האלפיני, בפרט הריין העליון, מערב שוויץ, אזור הרון, עמק פו, הריביירה הצרפתית והאיטלקית וקורסיקה. לפיכך הם נמנים על העמים האירופאים הקדומים והם נושאי תרבות הטררמארה, תרבות מתקופת הברונזה סביב גנואה. ליגוריאנים התבססו גם במערב ספרד. הרבה ידוע על השפה הליגוריאנית לא לפני שהתערבבה עם הסלטיק, וגם לא אחר כך. כל ההצהרות על מערכת היחסים של הליגוריות הינן גנטיות ושפות.

מה ההיסטוריה של הליגוראים?

מאז המאה השישית לפני הספירה הליגוריים נדחקו לאחור על ידי הקלטים מאזורי המגורים שהוזכרו לאזור החוף המכונה כיום ליגוריה, אך הם יצרו אוכלוסיה מעורבת עם שבטים קלטיים הדומים לסלטבריאנים, במיוחד בעמק הרון. משנת 238 לפני הספירה הם הגיעו לשלטון הרפובליקה הרומית לאחר שסיפקו בעבר כוחות עזר בגדודי הרומאים.
עיירה מרכזית של הליגוריאנים הייתה עיירת החוף אלבינגאונום (Albingaunum) או אלבום אינגאונום (כיום אלבנגה) של אינגאוני ליגורי.

בירור עמי מוצא נוספים באמצעות iGENEA

יהודים ויקינגים קלטים גרמאנים באסקים כל העמים העתיקים

כך עובד ניתוח מקור ה- DNA

לצורך קבלת הדי-אן-איי מספיקה דגימת רוק. לקיחת הדגימה מבוצעת בהליך פשוט ונטול-כאב, שניתן לבצעו בבית. שלחו את הדגימות במעטפה שמצורפת לערכת לקיחת הדגימה.

הזמנת ערכה
קבלת ערכה
לקיחת דגימות

מהבית, בקלות וללא כאבים

שליחת דגימות

במעטפה המצורפת

תוצאה

מקוון לאחר כ-6-8 שבועות

ניתוח המקור שלך
-10%