Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp

עם המוצא ליגוריאנית - שושלת ומוצא גאוגרפי

היכן מקורם של הליגורים?

הליגוריאנים ידועים ממקורות כתובים קדומים ונמצאו בדרום צרפת, בצפון איטליה ובמערב האלפים. הם ככל הנראה האוכלוסייה הטרום-הודו-אירופית באזור המערבי האלפיני, בפרט הריין העליון, מערב שוויץ, אזור הרון, עמק פו, הריביירה הצרפתית והאיטלקית וקורסיקה. לפיכך הם נמנים על העמים האירופאים הקדומים והם נושאי תרבות הטררמארה, תרבות מתקופת הברונזה סביב גנואה. ליגוריאנים התבססו גם במערב ספרד. הרבה ידוע על השפה הליגוריאנית לא לפני שהתערבבה עם הסלטיק, וגם לא אחר כך. כל ההצהרות על מערכת היחסים של הליגוריות הינן גנטיות ושפות.


הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179

מה ההיסטוריה של הליגוראים?

מאז המאה השישית לפני הספירה הליגוריים נדחקו לאחור על ידי הקלטים מאזורי המגורים שהוזכרו לאזור החוף המכונה כיום ליגוריה, אך הם יצרו אוכלוסיה מעורבת עם שבטים קלטיים הדומים לסלטבריאנים, במיוחד בעמק הרון. משנת 238 לפני הספירה הם הגיעו לשלטון הרפובליקה הרומית לאחר שסיפקו בעבר כוחות עזר בגדודי הרומאים.

עיירה מרכזית של הליגוריאנים הייתה עיירת החוף אלבינגאונום (Albingaunum) או אלבום אינגאונום (כיום אלבנגה) של אינגאוני ליגורי.

בירור עמי מוצא נוספים באמצעות iGENEA

יהודים ויקינגים קלטים גרמאנים באסקים כל העמים העתיקים

כך עובד ניתוח מקור ה- DNA

לצורך קבלת הדי-אן-איי מספיקה דגימת רוק. לקיחת הדגימה מבוצעת בהליך פשוט ונטול-כאב, שניתן לבצעו בבית. שלחו את הדגימות במעטפה שמצורפת לערכת לקיחת הדגימה.

הזמנת ערכה:

בטלפון, במייל או באתר

קבלת ערכה:

קבלת הערכה תוך כשבוע מיום ההזמנה

לקיחת דגימות:

מהבית, בקלות וללא כאבים

שליחת דגימות:

במעטפה המצורפת

תוצאה:

מקוון לאחר כ-6 - 8 שבועות

הזמנת ניתוח שורשים ב-iGENEA

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179