Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart
iGENEA
ייעוץ אישי

We are always happy to help you! Contact us via e-mail or Whatsapp.

If you would like us to call you back, please provide your phone number and how you can be reached. We will be happy to call you for a personal consultation.

info@igenea.com WhatsApp

פרויקט ה- DNA של מוחמד

האם אתה צאצא של הנביא מוחמד? ניתוח שושלת גנטית של פרופיל ה- DNA של מוחמד וחיפוש אחר קרובי משפחה חיים החיים כיום.

לנביא מוחמד לא היו בנים שהגיעו לבגרות. בתו פטימה התחתנה עם בן דודו של מוחמד עלי ונולדו לו שני בנים, אל-חסן ואל-חוסיין. כל הצאצאים הזכרים הטהורים של שני נכדים אלה של הנביא קשורים בקו האבהי הטהור עם מוחמד ובכך הם נושאים את פרופיל ה- Y-DNA של מוחמד ושל משפחתו האשמית. משפחת האצולה הערבית של האשמים חוזרת לחאשים, סבא רבא של מוחמד. כיום, משפחה זו כוללת, בין היתר, את בתי המלוכה של מרוקו וירדן.

באמצעות מבחן של שני בני משפחת המלוכה הירדנית ניתן היה לקבוע כעת את פרופיל ה- Y-DNA של קו זה. עד כה ידוע רק קבוצת ההפלוג המדויקת: J1-L859. הפרופיל הבא נותן רמז לשייכות לקו זה:

פרופיל DNA של מוחמד

Locus   12345678910
DYS#   39339019391385a385b426388439389-1
Allele   12231410131811171113
Locus   1112
DYS#   392389-2
Allele   1130

haplogroup

האשמים שייכים לקבוצת ההפוגלים J1. מקורו של קבוצה זו לפני כ- 16,000 שנה במזרח התיכון, ככל הנראה באנטוליה או במסופוטמיה. היא היגרה משם לחצי האי ערב, שם התפשטה הכי הרבה. גם כיום, קבוצה זו נמצאת לרוב במזרח התיכון כמו גם בצפון אפריקה, אך גם באירופה. תת-הקבוצה J1-L859 המדויקת אופיינית לחצי האי ערב.

עם המוצא ואזור המוצא

האשמים הם משפחה משבט הקורייש הערבי. שבט זה שלט באזור מסביב מכה במערב סוריה בזמן הנביא. פרופיל ה- Y-DNA מאשר את המקור הזה.

צאצאים חיים כיום:

לנכדיו של מוחמד, אל-חסן ואל-חוסיין, היו צאצאים רבים וירידת ההאשמים עדיין קיימת במשפחות רבות כיום. בפרויקט שלנו אנו מחפשים צאצאים נוספים לקו זה. כדי להשתתף בפרויקט, הזמינו אחת מהבדיקות הבאות:

מ ד ע

כרומוזום ה-Y, כרומוזום המין הגברי, מועבר בתורשה מאב לבן. לכל הבנים והאבות המשתייכים לאותו קו שושלת זכרי כרומוזום Y זהה. זהות בין כרומוזומי ה-Y של שני גברים שונים מעידה על קרבת משפחה בקו הזכרי ואבות משפחה משותפים. כתלות ברמת ההתאמה (מספר הסמנים המשותפים) ניתן גם לקבל הערכה של מספר דורות הקרבה המשפחתית.

קישורים

כתבות בעיתונות

בירור עמי מוצא נוספים באמצעות iGENEA

עמי מוצא הם עמים מהעת העתיקה אשר נבדלים לא רק בשפה, תרבות והיסטוריה משל עצמם, אלא גם בפרופיל די-אן-איי ייחודי. בניתוח השורשים ב-iGENEA‏, עם המוצא שלכם ייקבע על סמך הקבוצה המשותפת (Haplogroup) והפרופיל הגנטי. התוצאה מתייחסת לתקופה שבין 900 לפנה"ס עד 900 לספירה, בקירוב.

יהודים ויקינגים קלטים גרמאנים באסקים כל העמים העתיקים

כך עובד ניתוח מקור ה- DNA

לצורך קבלת הדי-אן-איי מספיקה דגימת רוק. לקיחת הדגימה מבוצעת בהליך פשוט ונטול-כאב, שניתן לבצעו בבית. שלחו את הדגימות במעטפה שמצורפת לערכת לקיחת הדגימה.

הזמנת ערכה:

בטלפון, במייל או באתר

קבלת ערכה:

קבלת הערכה תוך כשבוע מיום ההזמנה

לקיחת דגימות:

מהבית, בקלות וללא כאבים

שליחת דגימות:

במעטפה המצורפת

תוצאה:

מקוון לאחר כ-6 - 8 שבועות

הזמינו בדיקת DNA
-30%